LEDERRÅDGIVNING

Professionel sparring og rådgivning til alle lederskabets udfordringer, muligheder og konkrete opgaver

... også når du skal lægge nye karriereplaner

Mit udgangspunkt for at bidrage til din succes er en god og solid blanding af personlig erfaring, coachende spørgeteknik og enkle ledelsesværktøjer. Det giver dig væsentlig indsigt i og konkret rådgivning om, hvordan du rykker dig på de parametre der er vigtige i dit lederskab. Dette kan f.eks. handle om: 


 • Styrkelse af dit eget brand og executive presence internt i virksomheden
 • Rådgivning i forhold den strategi du skal udvikle og/eller eksekvere på
 • Vurdering af eller samarbejde om eksekveringen af din go-to-market plan
 • Business Plan for det nye marked eller det næste segment du vil erobre
 • Sparring og handlinger i forhold til organisationen og/eller øvrige stakeholders
 • Udvikling af dit eget team; omorganisering, kompetenceafklaring, samarbejde
 • Personlig karriererådgivning


Min erfaring har jeg fra direktørstillinger i internationale og nationale virksomheder - corporate såvel som ejerledet - hvor opgaverne bl.a. har været turn-around, opstart af nye markeder, ledelse i forskellige kulturer og på distancen, komplekse strategiske udfordringer krydret med de elementer der ligger i at rapportere til en koncernledelse eller direkte til bestyrelsen.


I vores rådgivning tager jeg afsæt i at forstå dit udgangspunkt, din rolle, dit mål og herfra bidrage med ærlig feedback, pragmatiske løsninger, operationelle handleplaner, og ikke mindst personlig support hele vejen. Dét sikrer at du lykkes på din unikke måde.


I dette samarbejde vil du stå stærkere: 

 • i de beslutninger du skal træffe
 • i de strategiske tiltag du skal udtænke
 • i den værdioptimering du vil forløse
 • i den operationelle plan du skal iværksætte og forankre i din organisation
 • i din lederolle - adfærd og positionering


De ledere jeg samarbejder med kommer fra alle typer af virksomheder fra globale til nationale, fra børsnoterede til ejerledet, fra big corp til SMV - og det er fra bestyrelseslokalet, C-level og SVP niveau til Director og Teammanager - og fra alle typer af baggrunde. 


Min hjemmeside er under udvikling - det skal dog ikke forhindre os i at tales ved om dit behov eller dine ønsker til at få rådgivning. Kontakt mig gerne på +45 3053 0455 eller cap@vinderkurs.dk - så tager vi en helt uforpligtende dialog om dig. 


De bedste hilsner,

Charlotte Alexandra Pedersen